Oudercommissie

Bij Bikkels vinden wij dat de ouders een belangrijke stem hebben in de manier waarop wij ons werk doen.
Juist daarom hebben wij een oudercommissie in het leven geroepen die ons (de directie) met raad, daad en advies bijstaat.
Hiermee stellen wij jullie als ouders in de gelegenheid om enige invloed uit te oefenen op de organisatie en daarmee op de kwaliteit van de opvang en dus de zorg voor uw kinderen.
De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders welke eens in de twee maanden bij elkaar komen.
Elk jaar wordt er gekeken of er genoeg leden zijn voor de oudercommissie.
Mochten er niet genoeg leden zijn dan volgt er een wervingsprocedure onder de ouders.
Zijn er teveel kandidaten dan zal er een verkiezing plaatsvinden.
De oudercommissie moet ten minste uit 1 ouder van de BSO en 1 ouder van het KDV bestaan om zo beide stamgroepen goed te kunnen vertegenwoordigen.
Wilt u deel nemen aan de oudercommissie dan kunt u dit aangeven bij de directie of een van de leden van de oudercommissie.

De leden van de oudercommissie zijn ook uw aanspreekpunt indien u wensen of klachten heeft die u niet direct met de leiding kan of wilt bespreken.

U kunt de leden van de oudercommissie altijd aanspreken.
Uiteraard kunt u ook altijd mailen naar oudercommissie@bikkelskinderopvang.nl

Zij zijn bereid al uw vragen en of opmerkingen ter harte te nemen.

Wie de leden zijn kunt u terug vinden op ons informatie bord.
Dit bord hangt in de hal naast de deur van het kinderdagverblijf.

 

 

 

 

 


sid2