WERKWIJZE PLAATSING

Rondleiding
Ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken om te komen kijken en de sfeer te proeven. Je biedt ze wat te drinken aan, verschaft informatie over Bikkels, laat ze de locatie zien en stelt collega’s voor.

Informatie bij aanmelding
Ouders/verzorgers kunnen telefonisch informatie aanvragen bij Bikkels Kinderopvang, deze wordt naar hun huis gestuurd.
In het informatie pakket zit een informatieboekje en een inschrijfformulier met een begeleidende brief.

Er kan door de ouders/verzorgers bij het kantoor of bij een locatie een afspraak gemaakt worden voor een informatiegesprek over de plaatsing of voor een rondleiding bij een locatie.

Als ouders/verzorgers het besluit nemen om hun kind bij ons te plaatsen, wordt er een inschrijfformulier ingevuld.
Na overmaking van € 25,00 inschrijfgeld (per kind) staat het kind definitief bij ons ingeschreven.

Inschrijving Voor inschrijving kunnen ouders/verzorgers bij ons een inschrijfformulier aanvragen. Bij ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfgeld van € 25,00 (per kind) is de aanmelding van uw kind een feit. Na ontvangst van het formulier sturen wij een bevestiging en een plaatsingscontract met de algemene voorwaarden. Het is ook mogelijk om elektronisch in te schrijven via www.Bikkelskinderopvang.nl


Download hieronder de volledige informatie!

Zo werken wij

pdf

qq