Bikkels Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met een knipoog naar de grote organisaties. Wij bieden reguliere en sportieve opvang aan kinderen van 0-13 jaar. Wij hebben verschillende locaties. Bikkels is gelegen bij het Fanny Blankers Koen Sportpark in een natuurrijke omgeving. Hier hebben wij zowel KDV, BSO en SPORT BSO.
Bikkels voldoet aan de eisen van de wet Kinderopvang. Dit pedagogisch beleid geeft iedereen een indruk van het pedagogisch klimaat bij Bikkels. Om werkelijk een idee te krijgen van Bikkels moet u de sfeer bij ons komen proeven en niet alleen dit pedagogisch beleid lezen. Dit beleid geeft weer wat u van ons kunt verwachten en waar u bij ons op kunt rekenen. Voor de pedagogisch medewerkers binnen Bikkels vormt die beleidsplan het uitgangspunt van hun beroepshouding en hun handelen. Naast dit beleidsplan wordt er ook gewerkt met protocollen en verschillende werkwijzen. Voortdurend wordt er gekeken hoe dingen (nog) beter kunnen en, binnen de algemene doelstelling van Bikkels, (nog) beter kunnen worden afgestemd op de wensen van haar klanten (kinderen en hun ouders/verzorgers), personeel en maatschappelijke omgeving.

Om hiertoe in staat te zijn worden ontwikkelingen die een relatie hebben met de kinderopvang actief gevolgd en belanghebbende partijen naar hun bevindingen gevraagd.

Download hier de volledige versie van het beleid!

PEDAGOGISCH BELEID

pdf

Bikkels Kinderopvang
Estafettelaan 21
1318 EG Almere

Tel: 036-5322609
E-mail: Info@bikkelskinderopvang.nl
Website: www.bikkelskinderopvang.nl